خدمات بازدید دوره ای , پشتیبانی و نگهداری پروژه ها

پروژه های بازدید , سرویس و نگهداری

12

بطور معمول گروه خدمات تاسیسات بعد از بروز عیب و خطا در دیگ بخار , موتورخانه و تاسیسات برق و لوله کشی وارد عمل شده و اقدام به برطرف کردن عیب و راه اندازی مجدد تاسیسات میکنند. اما باید این را در نظر داشت که عیوب وارده به این نوع تاسیسات که بعضا با هزینه های بسیار زیادی انجام شده است و گاها هسته اصلی یک مجموعه تولیدی و واحد های صنعتی به شمار می آید میتواند خسارات مالی و جانی در پی داشته باشد. 

اما میتوان با هزینه کم بازدید های دوره ای قبل از بروز مشکل جدی برای تاسیسات فراهم کرد . که در این صورت میتوان از  بروز خسارات مالی و جانی قبل از وقوع آن جلوگیری کرد.

گروه مبین صنعت آژمان با ارائه خدمات مشاوره تخصصی , سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات میتواند مدیران واحدهای صنعتی , تجاری و مسکونی را در این امر یاری نموده و مسئولیت بروزرسانی و نگهداری را بر عهده بگیرد.

مشاوره تخصصی گروه آژمان

مبین صنعت آژمان

Mobin Sanat Ajman

TOP